! Zbav se všech dluhů jednou pro vždy a žij bez exekucí !
99 ze 100 lidí doporučuje

Žádost o osobní bankrot!

Garance 100% úspěšnosti osobního bankrotu

Odesláním formuláře souhlasíte s poskytnutím osobních údajů státem certifikovaným oddlužovacím kancelářím, advokátním kancelářím za účelem kontaktování s nabídkou na vypracování osobního bankrotu. Ochrana osobních údajů je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. dle GDPR.

Nevíš kolik máš dluhů?

Zjistit dnes ZDARMA

Jaké změny můžeme očekávat přijetím tzv. „oddlužovací novely“ insolvenčního zákona?

2019 21.02.
Ve Sbírce zákonů byla zveřejněná tzv. oddlužovací novela insolvenčního zákona, která výrazným způsobem zasahuje do současného konceptu oddlužení. Zajímá Vás, jakým způsobem může být novelou ovlivněné postavení dlužníků při oddlužení a jaký dopad to bude mít na věřitele? S důležitými změnami Vás rádi seznámíme. Případy významného zadlužení ekonomických subjektů vedoucích k platební neschopnosti řeší v současnosti institut oddlužení zakotvený v insolvenčním zákoně. Dosavadní koncepce oddlužení vyžadovala od dlužníka splacení minimálního podílu ve výši 30% přihlášených pohledávek nezajištěných věřitelů a osvobození od zbývajících dluhů umožňuje pouze těm osobám, které jsou dostatečně movité nebo dosahují dostatečných příjmů. Osobám v tzv. dluhové pasti není v souladu s platným právním stavem přístupný žádný způsob normalizace jejich ekonomické situace. Jedním z hlavních principů přijaté novely je tak zpřístupnění institutu oddlužení širšímu okruhu dlužníků, vyřešení problému vysokého počtu osob v mnohačetné exekuci a zabezpečení návratu ekonomicky vyloučených osob do aktivního ekonomického života.