Osobní bankrot osvč

Dostat se do dluhové pasti není v České republice vůbec nic těžkého a ani neobvyklého. To dokládají především statistky Exekutorské komory, podle kterých se v roce 2018 zahájilo více než 500 tisíc nových exekucí, přičemž celkový počet exekučních řízení přesahoval 821 tisíc. Ačkoli jde ve srovnání s rokem 2017 o nižší počet, čísla jsou to stále alarmující. Pokud je dluhů příliš a věřitelů hned několik, může exekuci zastavit insolvence. Insolvenční zákon umožňuje oddlužení fyzickým a právnickým osobám, které nejsou podnikateli a nemají dluhy z podnikání. Ale jak je to v případě podnikatelů – tedy OSVČ?


Průběh insolvenčního řízení u OSVČ 2019

Insolvenční novela od 1. června 2019 zavádí sjednocený postup pro oddlužení živnostníků.

Z účetních podkladů za předcházející zdaňovací období se stanoví výše tzv. zálohové srážky. Tutu částku musí dlužník platit pravidelně každý měsíc. Na řádné splácení dohlíží insolvenční správce.

Výši zálohové splátky lze snížit, nebo také zvýšit. Podmínkou je, aby o změnu požádal insolvenční soud sám živnostník. Důvodem může být například změna životní situace.

Na konci zdaňovacího období dlužník předloží insolvenčnímu správci přiznání k dani z příjmů, výpisy z účtů, případně další podklady, kterými doloží své příjmy a výdaje. Insolvenční správce na základě těchto údajů vypočítá tzv. referenční srážku, která bude vycházet z jedné dvanáctiny skutečného zisku.

Následně mohou nastat dvě varianty:

Zaplacená zálohová částka v daném zdaňovacím období je nižší než vypočítané referenční srážky. Dlužník v takovém případě uhradí nedoplatek.
Zaplacená částka je vyšší než referenční srážky. Přeplatek se nevrací, ale dlužník může požádat insolvenční soud o snížení zálohové splátky.

Nevíš kolik máš dluhů?

Zjistit dnes ZDARMA
! Zbav se všech dluhů jednou pro vždy a žij bez exekucí !
99 ze 100 lidí doporučuje

Žádost o osobní bankrot!

Garance 100% úspěšnosti osobního bankrotu

Odesláním formuláře souhlasíte s poskytnutím osobních údajů státem certifikovaným oddlužovacím kancelářím, advokátním kancelářím za účelem kontaktování s nabídkou na vypracování osobního bankrotu. Ochrana osobních údajů je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. dle GDPR.

Nevíš kolik máš dluhů?

Zjistit dnes ZDARMA