Osobní bankrot 2019

Narůstající dluhy jsou noční můrou nejednoho dlužníka. Někdy nestačí ani sebevětší odhodlání závazky včas splácet a z dluhů se stává začarovaný kruh. Z toho už pak lze vystoupit pouze pomocí vyhlášení osobního bankrotu.

Podmínky pro osobní bankrot
Pro osobní bankrot podmínky stanoví insolvenční zákon, přičemž jejich splnění je nezbytné. Zásadní je schopnost splatit během následujících pěti let část dluhů, přinejmenším jednu třetinu dlužné částky. Další podmínkou je prodlení ve splácení, které trvá více než třicet dní. Rovněž je nutné, aby žadatel o vyhlášení osobního bankrotu měl závazky alespoň ke dvěma věřitelům. Dlužník dále nesmí mít v rejstříku trestů za posledních 5 let záznam hospodářské nebo majetkové povahy.

Návrh na povolení oddlužení
Návrh na oddlužení nemůže podat každý. Může tak učinit advokát či notář, dále také soudní exekutor, insolvenční správce nebo jiná akreditovaná osoba, která má oprávnění k poskytování služeb v oblasti oddlužování. Tato osoba sepíše a podá za dlužníka návrh na povolení oddlužení.

Průběh oddlužení
Postupné splácení dluhů, nebo alespoň jejich části, probíhá splátkami, které se strhávají ze mzdy nebo platu dlužníka. Týkat se to však může i dalších příjmů, konkrétně starobního důchodu, invalidního důchodu, pozůstalostního důchodu, rovněž sem spadá i příspěvek na bydlení, stipendia či dary. Rovněž je možné zpeněžit stávající majetek.

Splátky se odvíjí od rozdílů mezi příjmem a částkou, která slouží k zajištění základních potřeb dlužníka, případně také jeho rodiny. Směrodatné jsou v tomto případě samozřejmě aktuálně platné právní předpisy.

Nevíš kolik máš dluhů?

Zjistit dnes ZDARMA
! Zbav se všech dluhů jednou pro vždy a žij bez exekucí !
99 ze 100 lidí doporučuje

Žádost o osobní bankrot!

Garance 100% úspěšnosti osobního bankrotu

Odesláním formuláře souhlasíte s poskytnutím osobních údajů státem certifikovaným oddlužovacím kancelářím, advokátním kancelářím za účelem kontaktování s nabídkou na vypracování osobního bankrotu. Ochrana osobních údajů je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. dle GDPR.

Nevíš kolik máš dluhů?

Zjistit dnes ZDARMA